Cookies verbeteren de gebruikerservaring op onze site. Is dat akkoord? Akkoord Instellingen

EQUINOSIS - LAMENESS LOCATOR®

Subjectieve versus objectieve kreupelheid evaluatie

Kreupelheid is de meest voorkomende klinische aandoening in de paarden praktijk. Het kan zowel uitdagend als tijdrovend zijn om een goed grondig kreupelheid onderzoek uit te voeren. We baseren onze huidige subjectieve evaluatie op een reeks van bewegings parameters (beweging van het hoofd, heup bewegingen, schrijd lengte, teen slepen etc.). Deze parameters zijn allemaal beïnvloedbaar door de bevleesdheid en de anatomie van het paard vaak resulterend in zowel vals positieven en vals negatieven. Tegelijkertijd, drempelwaarden voor kreupelheid (normale variabiliteit in beweging) zijn lager bepaald dan wat zichtbaar is voor het menselijk oog. Het is dan ook niet verwonderlijk dat onafhankelijke studies hebben aangetoond dat er vele menings verschillen zijn tussen ervaren dierenartsen rondom het beoordelen van kreupelheid. De noodzaak van een objectieve methode om kreupelheid te meten bij paarden is onbetwistbaar.

Equinosis heeft de ' Equinosis Q™ met Lameness Locator®” software uitgevonden en ontwikkeld op basis van tientallen jaren van onderzoek, onder leiding van Kevin Keegan, professor aan de Universiteit van Missouri. Zijn visie was om een gecomputeriseerd inertiëel sensorsysteem te ontwikkelen dat gebruikt kan worden door dierenartsen zowel in het veld als in de praktijk. Hij werkte samen met computer ingenieurs om gebruiksvriendelijke software te ontwerpen. Tevens was het doel een betrouwbare set-up te ontwerpen die het huidige kreupelheid onderzoek niet zou verstoren en/of te verlengen. Het systeem bestaat uit een tablet PC en drie sensoren. Een versnellingsmeter wordt geplaatst op het hoofd, de andere op het bekken en een gyroscoop aan de rechts op het voorbeen. De versnellingsmeters meten de verticale beweging van het hoofd en bekken, welke volgens studies hebben aangetoond de meest gevoelige parameters te zijn voor kreupelheiddetectie bij paarden. Dit elimineert het risico van valse negatieven, aangezien alle kreupele paarden asymmetrische verticale beweging van het hoofd en / of bekken hebben.

De sensoren meten 20 keer sneller dan het menselijk oog kan registreren en detecteren zo verschillen in hoofd- en / of bekken positie tussen de rechter en linker helften van elke stap, tot op een millimeter nauwkeurig. De gegevens worden live draadloos gestreamd op de tablet-pc met een zendbereik van 100 meter. Na het verzamelen van gegevens, genereert het systeem direct een rapport. Dit toont de dierenarts, in een numeriek en grafisch formaat, de aanwezig- of afwezigheid van kreupelheid, het getroffen ledemaat (of ledematen), ernst van de kreupelheid en het tijdstip van kreupelheid (pushoff vs impact).

Eickemeyer heeft samen met Equinosis de 'Equinosis Q™ met Lameness Locator® software' gelanceerd. Het systeem is gebaseerd op uitgebreide jarenlange onderzoeken en momenteel zijn er al meer dan 200 praktijken en 50 universiteiten welke deze wereldwijd gebruiken. Het systeem is geschikt voor alle soorten paarden en pony's. De eenvoudige bevestiging van de sensoren neemt slechts drie minuten in beslag. De drie kleine sensoren zijn met klittenband, tape en bandages op het hoofd, bekken en de rechter voorbeen van het paard te bevestigen. De draadloze sensoren meten 20 keer sneller dan het menselijk oog waardoor de Lameness Locator een waardevol instrument is. Het systeem interfereert niet met het huidige routine kreupelheid onderzoek als; draven op rechte lijn, longeren en bereiden welke normaal kunnen worden uitgevoerd op zowel harde als zachte ondergrond. Opeenvolgende evaluaties zullen hiermee ook waardevolle objectieve informatie geven over de reactie op een therapie of verbetering tijdens rehabilitatie.

Voor meer informatie zie ook: https://www.eickemeyer.nl/lameness-locator.html